Cam kết bảo mật

Công ty luật SBLaw cam kết bảo mật tất cả các thông tin bí mật do Khách hàng cung cấp và trong trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận của Khách hàng, SB Law cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin bí mật khác của khách hàng, ngoại trừ trường hợp sử dụng thông tin bí mật để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho Khách hàng tiết lộ thông tin hoặc theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các luật sư và các Chuyên gia tư vấn của SB Law cam kết nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đối với các thông tin thu thập được trong quá trình cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, SB Law vẫn có thể đề cập đến vụ việc trong bất kỳ tài liệu marketing nào.

Liên lạc thông qua thư điện tử

Do bản chất của việc liên lạc qua thư điện tử không thể bảo đảm tuyệt đối tính bảo mật và quá trình liên lạc có thể bị xâm phạm bởi các hacker, nhà cung cấp dịch vụ internet và bất kỳ bên nào khác, SB Law không cam kết bảo đảm tính bảo mật của việc liên lạc qua thư điện tử. Tuy nhiên, SB Law sẽ liên lạc với Khách hàng bằng thư điện tử và internet nếu được Khách hàng chấp thuận.

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ của SB law sẽ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà các luật sư/chuyên gia tư vấn của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ. Luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ ghi lại thời gian thực hiện công việc chi tiết đến gần 10 phút và lưu lại hàng ngày. Việc ghi lại thời gian thực hiên công việc được áp dụng cho tất cả công việc được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tham gia họp, nghiên cứu các quy định của pháp luật, soạn thảo các văn bản pháp luật, điện thoại và di chuyển từ văn phòng đến các địa điểm liên quan hoặc trụ sở của khách hàng.

Khi SB Law đề xuất ước tính chi phí thực hiện dịch vụ dựa trên cơ sở giờ làm việc, ước tính chi phí này có thể không phản ánh đúng thời lượng thực tế mà SB Law cần có để thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp thời lượng thực tế để thực hiện công việc vượt quá ước tính ban đầu, SB Law sẽ thông báo cho khách hàng về khả năng vượt quá số ước tính ban đầu.

Đối với nhiều dự án, SB Law cũng sẵn sang cung cấp dịch vụ trên cơ sở báo giá cố định. Bất kỳ công việc hoặc yêu cầu bổ sung nào không thuộc mô tả công việc theo thỏa thuận của hai bên sẽ được tính phí dịch vụ theo tiêu chuẩn giờ làm việc thực tế của chúng tôi.

Những chi phí ngoài

Thông thường, báo giá phí dịch vụ của chúng tôi không bao gồm các chi phí ngoài phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Lệ phí chính thức, photocopy, liên lạc điện thoại quốc tế, đi lại, phí ngân hàng để nhận, ký gửi hoặc chuyển tiền,v.v.

Tư vấn sơ bộ

Thông thường, SB Law không tính phí đối với việc tư vấn sơ bộ cho khách hàng. Tư vấn sơ bộ cho khách hàng bao gồm việc trao đổi trực tiếp tại văn phòng chúng tôi với thời lượng không quá 30 phút làm việc hoặc tư vấn qua email hoặc điện thoại không quá 15 phút để xác định vấn đề cần tư vấn, phân tích yêu cầu của khách hàng và xác định dịch vụ cần cung cấp cho Khách hàng. Trong tư vấn sơ bộ, chúng tôi sẽ không tư vấn cụ thể giải pháp cho khách hàng. Nếu có yêu cầu tư vấn giải pháp cụ thể, việc tư vấn sẽ được tính phí theo giờ làm việc thực tế của chúng tôi.

Thanh toán

SB Law yêu cầu thanh toán tất cả các hóa đơn yêu cầu thanh toán trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phát hành hóa đơn. Trong trường hợp chậm thanh toán 35 ngày, chúng tôi sẽ áp dụng lãi suất phạt chậm trả 10% một năm tính từ ngày phát hành hóa đơn. SB Law bảo lưu quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp khách hàng không tuân thủ yêu cầu thanh toán của chúng tôi.

Khách hàng nói gì về chúng tôi

Hơn 15 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực

Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn trong cách lĩnh vực luật pháp, SBLAW không ngừng mở rộng các đối tác kinh doanh, hay liên hệ với chúng tôi để trở thành các đối tác chiến lược.

5/5 (1 Review)