thủ tục mua cổ phiếu ưu đãi ở nước ngoài E

Thủ tục mua cổ phiếu ưu đãi ở nước ngoài

: Tôi là kế toán cho một Công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hiện tại, công ty đang có vấn đề liên quan đến việc mua cổ phiếu ưu đãi ở nước ngoài cụ thể như sau:

Thành phần của Hội đồng thanh lý tài sản cố định

Câu hỏi: Công ty tôi có thành lập hội đồng thanh lý tài sản cố định. Thành viên thường cho BOD, và các bộ phận liên quan. Tuy nhiên, vì lý do đột xuất, kế toán công ty tôi vắng mặt và không tham gia đợt thanh lý tài sản lần này. Tôi có thể […]

Đưa doanh nghiệp FDI lên sàn – hạn chế chuyển giá, trốn thuế

Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB Law đã có những giải đáp về đưa các doanh nghiệp FDI lên sàn. Dưới đây là nội dung chi tiết: Việc các doanh nghiệp FDI “đưa mình” lên sàn, bán đi cổ phiếu cũng là một cách làm đa dạng hoá […]