Công ty TNHH hai thành viên phải làm gì khi thành viên chưa góp đủ vốn cam kết trong thời hạn 90 ngày?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Cương. Tôi là thành viên trong 1 công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong công ty có một số thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết trong thời hạn pháp luật quy định là 90 ngày. Xin hỏi, công ty tôi cần phải làm gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 48. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

…….............................................................................................

  1. Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

……..........................................................................................................................................................................”

Theo quy định của pháp luật:

- Thành viên của công ty bạn chưa góp đủ vốn đã cam kết trong thời gian quy định thì công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn góp đã góp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp trong thời gian quy định.

- Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.

Công ty Luật SBLaw - Kinh doanh có điều kiện Luật doanh nghiệp 2014 có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cụ thể như thế nào luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giải đáp trong video ....

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan