Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Quân, ở Hà Nội. Tôi và 3 người bạn nữa dự định thành lập công ty TNHH ABC với vốn điều lệ là 5 tỷ Việt Nam đồng. Vậy tôi muốn hỏi, công ty chúng tôi định lập có phải thành lập Ban kiểm soát không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau: “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

Theo đó, công ty bạn gồm 4 thành viên nên không nhất thiết phải thành lập Ban kiểm soát. Cho nên, tổ chức bộ máy công ty của bạn sẽ có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát (có thể không lập, tùy vào yêu cầu quản trị công ty).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan