Hiệu lực nghị quyết của hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Ngoan. Xin hỏi, sau khi nghị quyết của hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thông qua thì hiệu lực của nghị quyết phát sinh khi nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 thì hiệu lực nghị quyết của hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó.

Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành.

Theo quy định của pháp luật thì nghị quyết của hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên có hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc từ ngày được ghi trong nghị quyết.

Lưu ý: Nếu nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan