Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH?

Trả lời:

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH như sau:

 1. Cơ sở pháp lý:
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 1. Nội dung về Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

2.1. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Hồ sơ về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
 • Danh sách thành viên theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

2.2. Trình tự nộp hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Để thực hiện việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH theo quy định của pháp luật cần phải thực hiện các bước sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
 • Sau khi có quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp.
 • Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).

2.3. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan