Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Thành lập công ty liên doanh tại Hà Nội

Nội dung bài viết

SBLAW giới thiệu về dịch vụ pháp lý trong việc thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nột thất tại Hà Nội như sau:

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014, để thành lập công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất Khách hàng sẽ phải thực hiện các bước dưới đây:

  • Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan cấp phép sẽ căn cứ vào các cơ sở dưới đây để xem xét tính hợp pháp và khả thi của dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Khách hàng:

  • Các cơ sở pháp lý bao gồm: Cam kết WTO, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật chuyên ngành áp dụng đối với từng ngành nghề cụ thể cũng như kế hoạch phát triển kinh tế tổng thể của thành phố mà công ty có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến đăng ký trụ sở.
  • Khả năng tài chính của nhà đầu tư, số vốn đầu tư sẽ đầu tư và dự án, trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.
  • Địa điểm đặt nhà máy của Quý Khách hàng phải phù hợp với kế hoạch tổng thể của thành phố, đảm bảo nguồn gốc đất hợp pháp, sử dụng đúng mục đích sử dụng đất.
  • Quy trình sản xuất của Quý Khách hàng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Dựa theo yêu cầu của Khách hàng, Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện công việc theo lộ trình và thời gian như sau:

Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ dịch các tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt và chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc.

Thủ tục cấp phép:

  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư là 20 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là 07 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục sau cấp phép: Trong vòng 05 ngày làm việc, chúng tôi sẽ hoàn thành thủ tục sau cấp phép như công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, khắc dấu mới và công bố mẫu dấu mới trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể.

PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục 4 ở trên như sau:

Phí dịch vụ cho việc cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư. Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp là 4,000USD tương đương với 92.960.000VNĐ (bằng chữ: Chín mươi hai triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Lưu ý: Phí dịch vụ của SB Law dựa trên giả định rằng, địa điểm mà Quý khách hàng dự kiến đặt nhà máy đáp ứng toàn bộ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam để xây dựng và vận hành nhà máy sản xuất đồ nội thất.

Phí dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% VAT, phí ngân hàng và chi phí dịch thuật tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (10 Đô la Mỹ/150 từ, tương đương với 228.000 VNĐ/150 từ) và chi phí đi lại (nếu có).

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan