Bán hàng cho cá nhân kinh doanh

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, phân phối hàng hoá, chúng tôi có thể ký hợp đồng (hoặc không ký hợp đồng) và bán hàng cho các cá nhân kinh doanh được không? họ không phải hộ kinh doanh cá thể- không có mã số thuế- họ mua hàng của chúng tôi về để bán lại cho các cá nhân khác sử dụng

Luật sư trả lời: Về câu hỏi của doanh nghiệp, SBLAW được đưa ra ý kiến tư vấn như sau.

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng hiện hành, việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa giữa công ty với cá nhân không bị pháp luật cấm. Như vậy, về cơ bản, DN hoàn toàn có quyền ký kết các hợp đồng bán hàng hóa cho các đối tượng là các cá nhân kinh doanh, hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh (sau đây được gọi là “Cá nhân hoạt động thương mại“. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu lực pháp lý của các giao dịch này, khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, DN cần lưu ý những vấn đề sau:

Thứ nhất, về chủ thể giao kết hợp đồng. Để hợp đồng có giá trị hiệu lực, căn cứ quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015, các bên tham gia giao kết hợp đồng phải có năng lực chủ thể. Cụ thể, về phía Cá nhân hoạt động thương mại, cá nhân này phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự; không thuộc các trường hợp mất, hạn chế năng lực hành vi hay có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Thứ hai, về đối tượng của hợp đồng. Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa của DN, hàng hóa đưa vào giao dịch phải đảm bảo không là hàng hóa bị cấm lưu thông hoặc hạn chế lưu thông theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, về hình thức của hợp đồng. Căn cứ quy định tại Điều 24.1 Luật thương mại 2005, hợp đồng mua bán hàng hóa có thể được thể hiện dưới hình thức lời nói, văn bản hoặc dưới một hành vi cụ thể. Như vậy, về cơ bản, DN có quyền lựa chọn hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa, có thể lập thành văn bản có chữ ký các bên hoặc không.

Tuy nhiên, DN cũng cần lưu ý thêm đối với một số hợp đồng mua bán hàng hóa có tính chất đặc thù (ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế hoặc hợp đồng mua bán có đối tượng là bất động sản…) mà theo quy định của pháp luật chuyên ngành có quy định hợp đồng phải được lập thành văn bản thì DN phải tuân thủ theo quy định này để hợp đồng có hiệu lực.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan