Có bắt buộc phải sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Chào luật sư. Tôi muốn hỏi: Trước đây tại Điều lệ của Công ty có căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005, đến nay Luật DN đã thay đổi (2014) thì Điều lệ của Công ty có phải thay đổi theo Luật doanh nghiệp (2014) mới không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay, pháp luật doanh nghiệp hiện hành không có quy định bắt buộc Công ty phải tiến hành thay đổi Điều lệ trong trường hợp Điều lệ được xây dựng dựa trên quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, và cũng không có quy định về các chế tài, biện pháp xử phạt trong trường hợp Công ty không tiến hành sửa đổi Điều lệ. Tuy nhiên, để cho các vấn đề về tổ chức cũng như hoạt động kinh doanh của công ty có thể được đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp vẫn cần phải thực hiện sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014. Bởi lẽ dù không có chế tài, biện pháp xử phạt đối với hành vi không thực hiện thay đổi Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp hiện hành (2014), nhưng trong quá trình Công ty tiến hành, triển khai các hoạt động của mình, nếu xảy ra các sai phạm do áp dụng quy định của Điều lệ được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp cũ, Công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.

Do đó, Công ty bạn cần phải thực hiện sửa đổi Điều lệ trên cơ sở phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan