Chưa hợp nhất Mã số Doanh nghiệp và Mã số thuế thì khi tăng vốn điều lệ có phải đổi con dấu không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư: Hiện nay công ty tôi chưa sáp nhập Mã số thuế và mã số DN với nhau, nhưng công ty có nhu cầu tăng vốn điều lệ, cho tôi hỏi luật sư, vậy khi thực hiện thủ tục tăng vốn, tôi có phải làm lại con dấu không? Xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp:

Điều 12. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đng thành viên đi với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết đnh số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp phải bao gồm:

a) Mẫu con dấu, gồm: Hình thức, kích cỡ, nội dung, mầu mực dấu.

b) Số lượng con dấu.

c) Quy định về quản lý và sdụng con dấu.

Mu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.

Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp, trừ các trường hợp quy định tại Điều 14 Nghị định này.

Như vậy, nội dung con dấu doanh nghiệp có bao gồm mã số doanh nghiệp. Trường hợp có thay đổi về thông tin được thể hiện trên con dấu, doanh nghiệp phải thay đổi con dấu và làm thủ tục thông báo về thay đổi này đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp của công ty bạn, do công ty chưa sáp nhập hai mã số nên khi hoàn tất thủ tục tăng vốn, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp cho bạn Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới mà trong đó, có thay đổi về mã số doanh nghiệp. Do vậy bạn vẫn cần phải thay đổi con dấu để đảm bảo tính chính xác của nội dung thể hiện trên con dấu.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan