Hình thức giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hạnh. Tôi đang là thành viên của 1 công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty tôi hiện tại muốn giảm vốn điều lệ. Xin hỏi có những hình thức giảm vốn điều lệ nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những hình thức sau:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Lưu ý: Kể từ ngày hoàn thành việc giảm vốn điều lệ. Trong thời hạn 10 ngày công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư điều hành của S&B Law sẽ trả lời biên tập viên Thành Phương về các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiêp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan