Thay đổi thành viên sáng lập của công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Quang ở Hà Nội. Tôi cùng hai người bạn mở công ty cổ phần kinh doanh sản xuất vật liệu xây dựng từ tháng 8/2018. Trong đó tôi là cổ đông sáng lập - nắm giữ 30% cổ phần. Hiện nay tôi muốn chuyển nhượng số cổ phần mình đang nắm giữ cho anh A (không phải hai người cùng tôi lập công ty). Tôi muốn hỏi liệu tôi có được thực hiện việc chuyển nhượng này cho anh A không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, áp dụng trong trường hợp này công ty anh mới hoạt động được một năm, nếu muốn chuyển nhượng cổ phần phổ thông anh cần phải có sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan