Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời khi nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hoàng Anh. Quý công ty cho tôi hỏi khi nào thì áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương biện pháp phòng vệ thương mại thì áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời khi có các yếu tố sau đây:

- Có sự gia tăng nhập khẩu quá mức của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra;

- Ngành sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc bị đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng;

- Việc gia tăng nhập khẩu quá mức của hàng hóa nhập khẩu bị điều tra là nguyên nhân gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước;

- Việc chậm áp dụng biện pháp tự vệ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan