Biên độ bán phá giá được xác định như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Mạnh Hùng. Quý công ty cho tôi hỏi, biên độ bán phá giá được xác định như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 10/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý ngoại thương biện pháp phòng vệ thương mại thì biên độ bán phá giá được xác định như sau:

- Biên độ bán phá giá được xác định dựa trên mức chênh lệch giữa giá thông thường với giá xuất khẩu.

- Biên độ bán phá giá được xác định theo một trong các cách sau đây:

+ So sánh giữa giá trị bình quân gia quyền của giá thông thường với giá trị bình quân gia quyền của giá xuất khẩu;

+ So sánh giữa giá thông thường với giá xuất khẩu trên cơ sở từng giao dịch;

+ So sánh giữa giá trị bình quân gia quyền của giá thông thường với giá xuất khẩu trên cơ sở từng giao dịch với điều kiện tồn tại sự khác biệt đáng kể của giá xuất khẩu giữa những người mua, khu vực địa lý và thời điểm xuất khẩu.

Trong chuyên mục đối thoại nóng của bản tin địa ốc 24h, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã trao đổi về đất dịch vụ, nguyên nhân giao đất chậm và những giải pháp đặt ra.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan