Sau khi được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần làm gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi mới hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đã nhận được giấy chứng nhận. Xin hỏi sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty tôi cần tiến hành những hoạt động gì tiếp theo?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì quý công ty cần tiến hành hoạt động công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia. Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Theo đó, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với nội dung như sau:

- Ngành, nghề kinh doanh

- Danh sách cổ đông với công ty cổ phần

Đặc biệt, thời hạn công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Nhận lợi mời trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành SB Law đã trao đổi một số nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, những bất cập và phương hướng giải quyết. Bài phỏng vấn sẽ được phát trong chương trình Tâm Chấn, kênh tài chính kinh doanh VITV....đọc tiếp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan