Tư vấn thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có một công ty cổ phần ở Hà Nội. Hiện, tôi muốn chuyển đổi công ty cổ phần sang hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên thì có được không? Và nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

 1. Cơ sở pháp lý:
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 1. Thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

2.1. Hồ sơ chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành phần hồ sơ chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viêntrở lên bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
 • Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

2.2. Trình tự nộp hồ sơ chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Số lượng hồ sơ bao gồm: 1 (Bộ).

2.3. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan