Xử lý phần vốn góp trong trường hợp bán phần vốn góp để trả nợ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hải, ở Hà Nội.Tháng 4/2018 tôi cùng 2 người bạn là Hùng và Hương thành lập công ty TNHH H với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Theo đó các thành viên góp vốn như sau: Tôi cam kết góp 2 tỷ đồng, Hùng góp 1 tỷ đồng và Hương góp 2 tỷ đồng. 1 năm sau khi thành lập công ty, tôi dự định bán 50% phần vốn góp của mình cho chị Hiền để trả nợ. Vậy tôi muốn hỏi, chị Hiền sau khi mua phần vốn góp của tôi có đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH H không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 54 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về trường hợp thành viên công ty TNHH sử dụng phần vốn góp của mình để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp theo một trong hai hình thức sau:

  • Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
  • Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Theo đó chị Hiền không thể đương nhiên trở thành thành viên công ty TNHH H được. Nếu chị lựa chọn trở thành thành viên công ty thì phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên.

Hoặc chị Hiền có thể chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó cho công ty hoặc các thành viên còn lại trong công ty. Trường hợp công ty và các thành viên còn lại không mua phần vốn góp đó thì chị Hiền có thể bán cho người khác không phải là thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan