Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty Cổ phần

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Thưa Luật sư. em muốn hỏi chút ạ: Giờ công ty em đang là công ty TNHH một thành viên, muốn chuyển đổi sang Công ty Cổ phần. Vậy thì có thể chuyển đổi luôn sang Công ty cổ phần được không hay phải chuyển sang Công ty TNHH 2 thành viên trở lên rồi mới chuyển sang Công ty cổ phần ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014, công ty TNHH có thể chuyển đổi qua công ty Cổ phần theo các cách thức như:

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác. Cách thức này không áp dụng được cho công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên, chỉ áp dụng được cho công ty TNHH từ 3 thành viên trở lên.

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn. Cách thức này có thể áp dụng được đối với cả công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên. Đối với công ty TNHH 1 thành viên thực hiện thay đổi vốn điều lệ bằng cách tăng vốn điều lệ, huy động thêm phần vốn góp từ các tổ chức, cá nhân khác góp vốn sẽ phải tổ chức lại hình thức quản lý theo hình thức công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác. Cách thức này được hiểu là phần vốn điều lệ vẫn giữ nguyên nhưng chủ sở hữu sẽ chuyển giao 1 phần hoặc toàn bộ cho các tổ chức, cá nhân khác. Khi thực hiện thay đổi này, công ty cũng cần phải chuyển đổi hình thức quản lý thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần.

– Kết hợp 3 phương thức trên.

Như vậy, công ty bạn có thể chuyển đổi trực tiếp sang công ty Cổ phần bằng các cách thức sau:

(1) Huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn

(2) Bán 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho các tổ chức, cá nhân khác

(3) Kết hợp 2 phương thức trên (vừa huy động góp vốn, vừa bán phần vốn góp)

Như vậy, công ty của bạn đang là công ty TNHH 1 thành viên, muốn chuyển đổi sang công ty Cổ phần thì có thể chuyển đổi trực tiếp sang hình thức công ty Cổ phần theo 3 phương thức trên mà không cần phải chuyển đổi sang công ty TNHH 2 thành viên rồi sau đó tiếp tục chuyển đổi sang công ty Cổ phần.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan