Thủ tục về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Minh, hiện tại công ty tôi mới thành lập và đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Xin hỏi thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp và Điều 55 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 55. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Doanh nghiệp.

2. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành như sau:

- Nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia.

Cụ thể, Phí và Lệ phí đăng ký doanh nghiệp hiện nay được điều chỉnh bởi Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, trong đó phí công bố doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan