Hồ sơ và quy trình thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Nội dung bài viết

Bạn đang có nhu cầu thành lập hộ kinh doanh cá thể để kinh doanh quần áo. Vậy Luật sư cho tôi hỏi điều kiện đăng ký kinh doanh hộ cá thể ra sao ạ? Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh cá thể là một dạng kinh doanh thuộc quy mô nhỏ, do một cá nhân hoặc một nhóm người, trong đó bao gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, hoặc một hộ gia đình làm chủ và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh được thực hiện.

Quá trình thành lập hộ kinh doanh cá thể bao gồm việc đăng ký nội dung kinh doanh và đăng ký thuế tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nơi mà hộ kinh doanh có trụ sở chính. Quá trình này bao gồm các bước như đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và các nghĩa vụ đăng ký, thông báo khác của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là gì
Đăng ký kinh doanh hộ cá thể là gì?

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh

Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh được xác định như sau:

 • Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến thuế, tài chính, và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Chủ hộ kinh doanh đóng vai trò là người đại diện của hộ kinh doanh khi yêu cầu giải quyết các vấn đề dân sự, làm nguyên đơn hoặc bị đơn, và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước các cơ quan như Trọng tài, Tòa án, theo các quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh có quyền thuê người khác để quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm đầy đủ đối với các nghĩa vụ tài sản và nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm đối với mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh của hộ, theo quy định của pháp luật. Các quyền và nghĩa vụ khác cũng được quy định theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh

Điều kiện của hộ kinh doanh (Điều 66, Điều 67 Nghị định 78/2015/Đ-CP về đăng ký doanh nghiệp):

 • Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ;
 • Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười (10) lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
 • Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.
 • Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể
Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Lĩnh vực đăng ký kinh doanh hộ cá thể

 • Lĩnh vực kinh doanh của hộ kinh doanh được ghi rõ khi tiến hành đăng ký thành lập hoặc thay đổi thông tin đăng ký. Trong đề nghị thành lập hộ kinh doanh và thông báo các thay đổi về nội dung đăng ký, hộ kinh doanh cụ thể mô tả ngành và nghề kinh doanh. Thông tin này được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chấp nhận và ghi lại trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh có quyền thực hiện kinh doanh trong các ngành và nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi đã đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh phải đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng các điều kiện này suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành, theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Nếu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được thông báo từ cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ phát thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, cơ quan này sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định về đặt tên đăng ký hộ kinh doanh

Quy định về đặt tên hộ kinh doanh:

 • Hộ kinh doanh cần có một tên gọi đặc biệt. Tên của hộ kinh doanh bao gồm hai thành phần được sắp xếp như sau: đầu tiên là cụm từ "Hộ kinh doanh," và tiếp theo là tên riêng của hộ kinh doanh. Tên riêng này được biểu diễn bằng chữ cái của bảng chữ cái tiếng Việt, cũng như các chữ F, J, Z, W, có thể kết hợp với chữ số và ký hiệu.
 • Quy định cụ thể về đặt tên hộ kinh doanh yêu cầu rằng tên không được chứa các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ "công ty" hoặc "doanh nghiệp" để đặt tên.
 • Tên riêng của hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện và cũng không được trùng với tên riêng của các hộ kinh doanh khác. Đồng thời, tên riêng của hộ kinh doanh không được xâm phạm quyền nhãn hiệu nổi tiếng, quyền nhãn hiệu, hoặc chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam.
Các quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình
Các quy định về đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Những hạn chế khi đăng ký kinh doanh hộ gia đình

Như vậy, hộ kinh doanh theo quy định pháp luật bị hạn chế một số nội dung khi đăng ký kinh doanh:

 • Hạn chế về địa điểm kinh doanh, cụ thể là hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm nhất định;
 • Hạn chế thứ hai là về số lượng lao động, hộ kinh doanh chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, tức số lượng lao động nhiều nhất cho phép là 9 lao động, nếu sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH,..).
 • Hạn chế thứ ba là hạn chế quyền của chủ hộ kinh doanh và cá nhân tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh, theo đó những chủ thể này không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh nếu không được các thành viên còn lại đồng ý.

Điều 13, Điều 70, Điều 71, Hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ở đây là Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. Trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh sẽ bao gồm các nội dung như sau:
 • Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Số vốn kinh doanh;
 • Số lao động;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
Quy trình thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể
Quy trình thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Quy trình thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Quy trình thực hiện thủ tục để thành lập hộ kinh doanh cá thể:

Bước 1:

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình tiến hành việc nộp hồ sơ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nằm ở địa điểm kinh doanh.

Bước 2:

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy biên nhận và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong khoảng 03 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ, miễn là hồ sơ đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 1. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 2. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký tuân thủ quy định tại Điều 88 của Nghị định số 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp;
 3. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ thông báo chi tiết về những điểm cần điều chỉnh, bổ sung bằng văn bản để người thành lập hộ kinh doanh có thể tiến hành sửa đổi.

Thời gian đăng ký thành lập hộ doanh nghiệp

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

 • Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
 • Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định 78/2015/NĐ-CP;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Quy định về thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2023

Quy định mới về phương thức đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT mang đến nhiều điểm mới đáng chú ý. Trong số đó, một trong những điểm nổi bật là khả năng nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện. Ngoài ra, người thành lập hộ kinh doanh cá thể có thêm sự linh hoạt khi lựa chọn phương thức đăng ký qua mạng thông tin điện tử.

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT cung cấp một lựa chọn mới cho người đăng ký hộ kinh doanh, giúp họ tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức. Thay vì phải di chuyển đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để thực hiện thủ tục, họ có thể hoàn tất đăng ký và nhận kết quả một cách thuận tiện trực tuyến từ tại nhà, tương tự như quy trình đăng ký doanh nghiệp và hợp tác xã.

Thông tư này cũng đề cập đến nội dung của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng, bao gồm các giấy tờ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, được trình bày dưới dạng văn bản điện tử, đồng thời có giá trị pháp lý tương đương với hồ sơ bản giấy và được chấp thuận khi đáp ứng đủ các yêu cầu về hình thức, nội dung và tính xác thực.

Thông tư cũng đặt ra quy định mới về thời hạn sửa đổi hồ sơ qua mạng khi thành lập hộ kinh doanh cá thể. Theo đó, thời hạn này là 60 ngày tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn này, mọi sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh không được thực hiện, và hồ sơ sẽ bị hủy theo quy trình trên hệ thống thông tin đăng ký hộ kinh doanh.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể của công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về quá trình thành lập hộ kinh doanh cá thể với các dịch vụ như sau:

 • Tư vấn thành lập: Cung cấp thông tin chi tiết về các điều kiện và thủ tục cần thiết để thành lập hộ kinh doanh cá thể. Hướng dẫn khách hàng về các yêu cầu và tiêu chuẩn pháp luật liên quan đến việc thành lập hộ kinh doanh cá thể.
 • Soạn thảo hồ sơ: Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đầy đủ và chính xác theo quy định pháp luật để đảm bảo việc đăng ký thành lập được tiến hành một cách thuận lợi.
 • Đại diện thực hiện thủ tục: Đại diện khách hàng trong quá trình thực hiện các thủ tục và thực hiện đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn hoạt động: Cung cấp tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể. Giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng để đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.
 • Hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và thuế: Tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các vấn đề liên quan đến đăng ký nhãn hiệu. Tư vấn về các vấn đề thuế và hỗ trợ trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh cá thể.
Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể - Công ty luật SBLAW
Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể - Công ty luật SBLAW

Công ty SBLAW cam kết mang đến dịch vụ chất lượng, giúp khách hàng tiến hành quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể một cách thuận tiện và hiệu quả. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp nhanh, hiệu quả nhất.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan