Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp xã hội

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hưng. Quý công ty cho tôi hỏi, Nhà nước có những chính sách hỗ trợ nào đối với doanh nghiệp xã hội?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp thì Nhà nước có những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp xã hội như sau:

- Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội có mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng.

- Doanh nghiệp xã hội được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Doanh nghiệp xã hội thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với từng loại hình doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định 96/2015/NĐ-CP.

Nhận lợi mời trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành SB Law đã trao đổi một số nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, những bất cập và phương hướng giải quyết. Bài phỏng vấn sẽ được phát trong chương trình Tâm Chấn, kênh tài chính kinh doanh VITV....đọc tiếp

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan