Được tặng cho cổ phần có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin hỏi luật sư, tôi được nhận tặng cho phần cổ phần của bố tôi trong công ty thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp này không? Nếu có thì luật sư cho tôi hỏi cách tính thuế trong trường hợp này ra sao? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập chịu thuế như sau:

“Thu nhập chịu thuế bao gồm:

  1. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

  1. a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

….”

Như vậy, tặng cho cổ phần nằm trong tặng cho chứng khoán do đó vẫn thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân .

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân từ nhận quà tặng là giá trị phần tài sản nhận quà tặng vượt quá 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Trong trường hợp quà tặng là chứng khoán, giá tính thuế là giá trị phần chứng khoán vượt trên 10 triệu đồng tính cho toàn bộ mã chứng khoán nhận được chưa trừ bất kỳ một khoản chi phí nào tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu. Cụ thể:

  • Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán: Giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.
  • Đối với chứng khoán còn lại: Giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá trị sổ sách kế toán của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

Thuế suất: Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về mức thuế suất đối với nhận tặng cho là 10% theo Biểu thuê toàn phần.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng quà tặng. Cụ thể trong trường hợp của bạn là thời điểm căn cứ trên hợp đồng chuyển nhượng khi các bên đã hoàn thành xong các thủ tục chuyển nhượng.

Cách tính số thuế phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan