Để giải thể doanh nghiệp thì phải đáp ứng những điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty chúng tôi đang muốn giải thể công ty do tình hình kinh doanh khó khăn, thua lỗ, vậy quý công ty cho tôi hỏi điều kiện để công ty tôi được phép giải thể là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

"Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp”.

Như vậy, căn cứ vào thông tin mà bạn cung cấp thì công ty bạn kinh doanh khó khăn, thua lỗ nên muốn giải thể, nên đối chiếu với quy định trên thì muốn giải thể công ty bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

Có căn cứ giải thể: Có quyết định giải thể doanh nghiệp của công ty;

Vì bạn không cung cấp công ty bạn thuộc loại hình doanh nghiệp nào nên chúng tôi xác định chủ thể có thẩm quyền ở đây là: Chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, Tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của kênh VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, luật sư điều hành của S&B Law sẽ trả lời biên tập viên Thành Phương về các vấn đề xoay quanh việc thành lập doanh nghiêp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan