Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Doanh nghiệp siêu nhỏ thì bố trí kế toán như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin chào Luật sư. Xin hỏi Luật sư, Công ty tôi có quy mỏ nhỏ, gồm 7 lao động, tôi là giám đốc. Nay cần có nhu cầu kê khai thuế thì tôi có phải bố trí vị trí Kế toán trưởng không? Xin cảm ơn

Trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, doanh nghiệp siêu nhỏ được xác định như sau:

– Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng, có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc nguồn vốn không quá 03 tỷ đồng.

– Với doanh nghiệp siêu nhỏ lĩnh vực thương mại, dịch vụ, có không quá 10 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC, Hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Theo đó, các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng. Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định của Thông tư này.

Thông tư cũng quy định, việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán.

Như vậy, trường hợp công ty bạn thuộc trường hợp được xác định là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định trên, công ty bạn không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan