Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có bắt buộc cư trú tại Việt Nam không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi thành lập có vốn đầu tư nước ngoài, có 2 người đại diện theo pháp luật trong đó 1 người có quốc tịch nước ngoài. Xin hỏi người đại diện theo pháp luật của công ty tôi có bắt buộc cư trú tại Việt Nam hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Như vậy, doanh nghiệp cần đảm bảo có ít nhất một người đại diện cư trú tại Việt Nam. Do đó, công ty bạn cần đảm bảo có ít nhất là có một trong hai người đại diện cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Mua bán sát nhập doanh nghiệp Trong chương trình Hộp tin Việt Nam, Kênh thông tin Kinh tế VTC8, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SB Law cùng với các chuyên gia M&A đã có buổi trao đổi về quy trình tư vấn một vụ M&A. Cũng trong buổi phỏng vấn, luật sư Nguyễn Thanh hà nhẫn mạnh tới vấn đề doanh nghiệp cần làm báo cáo thẩm tra pháp lý (Due Diligence) để biết được tình trạng thực sự của doanh nghiệp mà họ muốn mua, lường trước các rủi ro và soạn thảo được một hợp đồng mua bán và sáp nhập chặt chẽ, hạn chế rủi ro...chi tiết xem tại:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan