Người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Kính chào Luật sư, tôi hiện đang là nhân viên của một công ty. Công ty tôi giờ đây làm ăn thua lỗ, đã nợ tiền công của chúng tôi đến nay là 4 tháng. Nghe một người bạn tôi nói tôi hãy gửi lên đơn lên tòa vì công ty tôi làm sắp phá sản rồi. Vậy Xin luật sư tư vấn luật giúp tôi: đơn gửi lên tòa là đơn gì, tôi có quyền nộp đơn này không, ngoài tôi ra còn ai có quyền và nghĩa vụ nộp đơn nữa? Trân trong cảm ơn Luật sư!

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như bạn trình bày, vì công ty đã không trả lương của bạn trong thời hạn quá ba tháng kể từ ngày đến hạn trả thì công ty của bạn đã mất khả năng thanh toán (vì Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán). Để “đòi nợ”, bạn có thể nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân mở thủ tục phá sản đối với công ty của bạn.

Căn cứ vào Điều 5 Luật phá sản năm 2014 quy định người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản như sau.

Những người có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản là:

– Thứ nhất là chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

– Thứ hai là người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

-Thứ ba, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường hợp Điều lệ công ty quy định.

- Thứ tư thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Những chủ thể có nghĩa vụ nộp đơn là:

– Thứ nhất, chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.

– Thứ hai là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Như vậy, đơn mà bạn có quyền nộp chính là Đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản để “đòi nợ”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan