Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi được biết hiện nay đã có thể thay đổi được đăng ký kinh doanh trực tuyến. Luật sư cho tôi hỏi về thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng như thế nào?

Trả lời:

  1. Cơ sở pháp lý:
  1. Nội dung tư vấn về thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng:

2.1. Khi nào doanh nghiệp cần thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh?

Sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp cần tiến hành việc thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh, ví dụ như: Thay đổi tên Công ty, địa chỉ trụ sở, thành viên/cổ đông, ngành nghề kinh doanh….Việc tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phải tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

Trước đây, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh đã trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn khi bạn có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

2.2. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Truy cập vào trang thông tin điện tử Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Đăng nhập vào tài khoản, có thể chọn 1 trong 2 cách sau:

  • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh.
  • Sử dụng chữ ký số công cộng.

Bước 2: Chọn hình thức đăng ký

Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Chọn doanh nghiệp để đăng ký thay đổi

Nhập Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số nội bộ để tìm doanh nghiệp để hiển thị thông tin về doanh nghiệp.

Bước 4: Chọn loại đăng ký thay đổi

Chọn loại đăng ký thay đổi: Thay đổi nội dung ĐKDN

Bước 5: Chọn tài liệu đính kèm

Tải tài liệu đính kèm: Tài liệu đính kèm được scan, có đầy đủ chữ ký theo yêu cầu, có đầy đủ chữ ký số theo quy định của văn bản điện tử.

Hồ sơ đính kèm phải gồm đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định của từng loại thay đổi.

Bước 6: Thực hiện thanh toán

Bước 7: Chọn hình thức thanh toán

Sau khi xác nhận đơn hàng, nhấn vào nút “Đi đến thanh toán điện tử” để thực hiện thanh toán điện tử.

Bước 8: Hoàn tất quá trình nhập và nộp hồ sơ trên mạng

Sau khi người nộp hồ sơ/người đăng ký hoàn thành việc thanh toán, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang trạng thái “Đang nộp” và được tự động tiếp nhận trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để và chuyển về tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh tương ứng phục vụ cho việc xử lý hồ sơ. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Khi hồ sơ đã được nộp thành công, Hệ thống hiển thị 02 bản in trên tài khoản của người nộp hồ sơ/người đăng ký.

Bản xem trước hồ sơ bao gồm các thông tin của hồ sơ đã nộp ->Nhấn nút để tạo bản in.

Xem và in giấy biên nhận.

Sau khi đăng ký nộp thành công thì người nộp hồ sơ có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ; Sửa đổi, bổ sung hồ sơ; Nhận kết quả.

Việc tiến hành thay đổi đăng nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng được đánh giá là thủ tục khá hiện đại và không làm mất nhiều thời gian cũng chi phí đi lại phát sinh khi doanh nghiệp có mong muốn thay đổi đăng ký kinh doanh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan