Thời hạn sửa đổi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi có tiến hành đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử nhưng hồ sơ chưa hợp lệ và chúng tôi đã nhận được thông báo Phòng đăng ký kinh doanh. Xin hỏi thời hạn sửa đổi hồ sơ của chúng tôi là bao lâu?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Công văn số 277/BKHĐT-ĐKKD hướng dẫn về việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, kê khai thông tin thuế và thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, cụ thể như sau:

Thời hạn sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 và Khoản 4 Điều 38 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Trường hợp không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp sau thời hạn nêu trên, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn Luật - Lựa chọn loại hình doanh nghiệp Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trả lời phỏng vấn chương trình nhịp cầu Netviet về vấn đề lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho Việt Kiều khi kinh doanh tại Việt Nam Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan