Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật khi ủy quyền cho người khác

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là người đại diện của công ty, trong thời gian tôi công tác nước ngoài tôi có ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty nhưng lại có một số thiệt hại xảy. Xin hỏi tôi có phải chịu trách nhiệm mặc dù đã ủy quyền cho người khác?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

Điều 13. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Như vậy, mặc dù người đại diện đã ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi rời khỏi Việt Nam nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. Do đó, trong trường hơp này bạn vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm mà việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật đã ủy quyền xảy ra.

Tư vấn Luật - Lựa chọn loại hình doanh nghiệp Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trả lời phỏng vấn chương trình nhịp cầu Netviet về vấn đề lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho Việt Kiều khi kinh doanh tại Việt Nam Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan