Sửa đổi điều lệ có cần đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hòa. Quý công ty cho tôi hỏi, sửa đổi điều lệ công ty có phải đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Nghị định định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí kinh doanh thì những hoạt động sửa đổi sau đây của doanh nghiệp phải đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh:

- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

- Đăng ký đổi tên doanh nghiệp

- Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

- Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

- Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

- Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

- Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

- Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

- Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

- Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

- Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Như vậy, căn cứ vào Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hoạt động sửa đổi điều lệ công ty không cần đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh.

Nhận lợi mời trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch, luật sư điều hành SB Law đã trao đổi một số nội dung về ngành nghề đăng ký kinh doanh trong doanh nghiệp, những bất cập và phương hướng giải quyết.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan