Hồ sơ và Thủ tục thực hiện đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Chào Luật sư, Chúng tôi đang có ý định mua lại cổ phần của một công ty nước ngoài. Tìm hiểu chúng tôi được biết cần phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Luật sư tư vấn chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục giúp chúng tôi có thể thực hiện kế hoạch đầu tư của mình. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với việc trên, bạn cần phải thực hiện thủ tục để được Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể:

1. HỒ SƠ BAO GỒM

  • Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (như báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư,…);
  • Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư;
  • Quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư, Hợp đồng mua bán cổ phần;
  • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư.

2. TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

  • Chuẩn bị hồ sơ: Chúng tôi sẽ thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết từ Khách hàng. Khi nhận được đầy đủ các thông tin và tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ theo mẫu tiêu chuẩn. Dự thảo đầu tiên của hồ sơ sẽ được gửi cho Khách hàng xem xét. Sau khi đã cập nhật hồ sơ theo các ý kiến của Khách hàng, chúng tôi sẽ xin ý kiến sơ bộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và gửi dự thảo hồ sơ cuối cùng cho Khách hàng để ký và đóng dấu. Chúng tôi ước tính rằng giai đoạn này sẽ được hoàn thành trong vòng 12 ngày làm việc.
  • Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được ký và đóng dấu hợp lệ từ Khách hàng, chúng tôi sẽ nộp hồ sơ đến Bộ Kế Hoạch và Đầu tư để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Khách hàng. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
  • Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, Khách hàng sẽ tiến hành mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại ngân hàng thương mại đã được phép hoạt động tại Việt Nam và đăng ký với Ngân hàng nhà nước Việt Nam để thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Theo quy định, thời hạn để Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tài khoản của nhà đầu tư là trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lưu ý: Để tránh hiểu nhầm, trên thực tế, thủ tục hành chính có thể kéo dài hơn do cơ quan nhà nước phải xin ý kiến từ các bộ ngành có liên quan trước khi cấp phép. Trong trường hợp như vậy, SB Law sẽ cố gắng hết sức để đẩy nhanh tiến độ cấp phép và xin các chấp thuận trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, việc cấp phép cũng sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế cũng như tình trạng của Công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan