Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cho người nước ngoài

Nội dung bài viết

Câu Hỏi: Chào luật sư, tôi có một người bạn là người Hàn Quốc muốn mua lại 70% phần vốn góp của một công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục cần phải làm những gì để bạn tôi được là thành viên góp vốn của công ty đó. Tôi xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, điều 26 Luật đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế.

Do đó công ty bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

Thủ tục đăng ký mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thay đổi thành viên (do người đại diện theo pháp luật ký)

- Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty hoặc Hợp đồng tặng cho

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới):

+ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
+ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

+Thành viên mới là tổ chức: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan