Chuyển giao hợp đồng từ Công ty cho Chi nhánh?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên Công ty của tôi có ký hợp đồng dịch vụ với một Công ty A tại Hà Nội. Vừa qua, Công ty của tôi mới lập chi nhánh tại Bắc Ninh và công ty chính muốn chuyển tất cả các hợp đồng mà Công ty chính đứng tên ký với công ty A cho chi nhánh của Công ty ký với Công ty A. Trong trường hợp này Công ty tôi sẽ phải làm thủ tục gì: ủy quyền để chi nhánh của mình ký Hợp đồng với Công ty A hay buộc phải chấm dứt hợp đồng với Công ty A để chi nhánh ký lại hợp đồng mới với Công ty này. Rất mong được Luật sư giúp đỡ. Xin cảm ơn.

Trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về cơ bản, Luật doanh nghiệp đã quy định rất rõ ràng rằng, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, và chỉ được hoạt động trong phạm vi hoạt động của doanh nghiệp, mọi hoạt động của chi nhánh đều nhân danh doanh nghiệp theo ủy quyền. Chi nhánh tại Bắc Ninh của bạn vốn không có tư cách pháp nhận, mọi giao dịch mà chi nhánh thực hiện đều thay mặt công ty tại Thành phố Hà Nội. Cho nên việc thực hiện hợp đồng giữa Chi nhánh công ty bạn với Khách hàng cũng chính là công ty bạn thực hiện.

Để chắc chắn, công ty bạn có thể thỏa thuận với đối tác chấm dứt hợp đồng đã kí nói trên, sau đó kí kết lại hợp đồng đó với chi nhánh công ty bạn. Dù vậy, cách làm này tốn thời gian và công sức ảnh hưởng tới việc thực hiện hợp đồng và làm cho Khách hàng cảm thấy bất tiện.

Ngoài ra, công ty của bạn có thể xác lập một thỏa thuận chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty cho Chi nhánh, và bắt buộc phải có sự chứng kiến và đồng ý của Khách hàng, đảm bảo minh bạch và tự nguyện. Tuy công ty bạn ủy quyền cho chi nhánh ký hợp đồng thì bên giao kết hợp đồng vẫn là công ty bạn chứ không phải là chi nhánh.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan