Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi đang đăng ký trụ sở chính tại Hà Nội. Hiện nay chúng tôi muốn thay đổi trụ sở chính đến thành phố Hồ Chí Minh. Xin hỏi hồ sơ đăng ký thay đổ trụ sở chính của doanh nghiệp như thế nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:

Điều 40. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã sdoanh nghiệp, mã số thuế);

b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có:

Bản sao hp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hp danh đối với công ty hợp danh;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký …”.

Như vậy, việc thay đổi trụ sở chính của công ty bạn thuộc trường hợp chuyển địa điểm trụ sở chính sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký cụ thể là Hà Nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục với cơ quan thuế liên quan chuyển địa điểm, sau đó gừi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới với nội dung gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế)

– Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến

– Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Các nội dung kèm theo bao gồm:

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

+ Đối với từng loại hình doanh nghiệp cần có danh sách thành viên, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền.

+ Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, của chủ sở hữu liên quan đến nội dung thay đổi trụ sở chính của công ty.

Tư vấn Luật – Lựa chọn loại hình doanh nghiệp Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trả lời phỏng vấn chương trình nhịp cầu Netviet về vấn đề lựa chọn loại hình doanh nghiệp cho Việt Kiều khi kinh doanh tại Việt Nam Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan