Khi luật DN thay đổi thì Điều lệ của Công ty có thay đổi

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi: Trước đây tại Điều lệ của Công ty có căn cứ vào luật DN năm 2005, đến nay Luật DN đã thay đổi (2014) thì Điều lệ của Công ty có phải thay đổi theo Luật DN (2014) mới không?

Luật sư SBLAW trả lời: Trong trường hợp công ty chị được thành lập từ khi Luật Doanh nghiệp năm 2005 còn hiệu lực và Điều lệ của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì công ty chị phải tiến hành sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Điều lệ công ty không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Trường hợp pháp luật có quy định khác với nội dung trong Điều lệ thì thực hiện các quy định của pháp luật.

Những vấn đề khác có liên quan không nêu trong điều lệ thì được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Mời các bạn xem thêm phần tư vấn của luật sư SBLAW trên truyền hình về chủ đề doanh nghiệp.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan