Thế chấp quyền sử dụng đất đã là tài sản góp vốn vào doanh nghiệp.

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Xin hỏi Luật sư: Tôi đã góp vốn vào công ty bằng Quyền sử dụng đất của mình. Hiện nay, tôi muốn mang sổ đỏ ra thế chấp ngân hàng để vay tiền phục vụ mục đích khác. Tôi xin hỏi là tôi làm vậy có đúng quy định pháp luật không? Tôi có phải xin phép Công ty không? Xin cảm ơn.

Trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với việc góp vốn bằng Quyền sử dụng đất của bạn được ghi nhận theo Khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tức là bạn phải chuyển quyền sở hữu mảnh đất của mình sang cho công ty, do bạn chưa nói rõ mình đã thực hiện thủ tục này hay chưa, chúng tôi sẽ đưa ra các trường hợp như sau:

– Nếu bạn đã chuyển quyền sở hữu mảnh đất sang cho công ty rồi, Như vậy quyền sử dụng mảnh đất thuộc về công ty bạn.

Tài sản để thế chấp của bạn lúc này thuộc công ty nên không phải là đối tượng để bảo đảm tại ngân hàng, căn cứ theo Điều 295 Bộ Luật dân sự 2015:

“Điều 295. Tài sản bảo đảm

Tài sản bảo đảm phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm, trừ trường hợp cầm giữ tài sản, bảo lưu quyền sở hữu.”

Như vậy, trường hợp này, bạn không được phép thế chấp quyền sử dụng đất trên để đảm bảo cho giao dịch vay ngân hàng.

– Nếu bạn và công ty chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu mảnh đất, khi đó về mặt pháp lý, mảnh đất vẫn thuộc sở hữu của bạn, và có thể sử dụng để thế chấp tại ngân hàng.

Mặt khác, khi đó bạn sẽ không có tài sản góp vốn tại công ty và theo quy định tại Điều 48, 74, 112 Luật Doanh nghiệp 2014, bạn phải góp đủ số vốn cam kết góp trong 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu không bạn sẽ không là thành viên, cổ đông của công ty.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan