Thay đổi vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Dương ở Hà Nội. Tôi đang là chủ sở hữu của công ty TNHH 1 thành viên X với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Hiện nay tôi muốn tăng vốn điều lệ công ty bằng cách nhận huy động vốn góp từ bạn tôi. Tôi muốn hỏi liệu việc huy động vốn góp này có được không và tôi cần phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 87 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên. Cụ thể như sau:

“ Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 74 của Luật này.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

3.Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.”

Theo đó việc anh huy động vốn góp từ bạn là hợp lý. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách này, anh phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty. Vì số thành viên góp vốn đã tăng lên 2 thành viên nên anh phải chuyển đổi từ Công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty phải thông báo thay đổi bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan