Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Dự thảo Nghị định quy định một số điều của Luật Cư trú

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú. Sẽ có Nghị định quy định về đăng ký thường trú, tạm trú mới (thay thế Nghị định 62/2021/NĐ-CP). Quy định về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh và vấn đề hủy đăng […]

Công văn 1658/TCT-CS 2024 về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư

Bảo đảm ưu đãi đầu tư khi áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu

Tổng cục Thuế trả lời bằng Công văn 1658/TCT-CS 2024 ngày 22/04/2024 về việc bảo đảm ưu đãi đầu tư. Liên quan tới các giải pháp hỗ trợ đầu tư để đảm bảo giữ vững thu hút FDI trong bối cảnh áp dụng Nghị quyết số 107/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về việc áp […]

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiệu lực từ ngày 01/07/2024

Anh Long tại Hoàng Mai, Hà Nội có hỏi: Xin luật sư cho tôi biết ngành nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 01/7/2024 bao gồm những ngành nghề nào? Luật sư SBLAW xin tư vấn cho bạn về ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiệu lực từ ngày 01/07/2024 như sau: Quy […]

Luật về giá

Luật về giá được quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Công ty luật S&B xin

Xem chi tiết

Luật Hải quan 2005

Luật Hải quan 2005 này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh,

Xem chi tiết