Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 đến năm 2035

Nội dung bài viết

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về tuổi nghỉ hưu của người lao động. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Cụ thể, lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 1 Điều 169 được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưuNăm nghỉ hưuTuổi nghỉ hưu
202160 tuổi 3 tháng202155 tuổi 4 tháng
202260 tuổi 6 tháng202255 tuổi 8 tháng
202360 tuổi 9 tháng202356 tuổi
202461 tuổi202456 tuổi 4 tháng
202561 tuổi 3 tháng202556 tuổi 8 tháng
202661 tuổi 6 tháng202657 tuổi
202761 tuổi 9 tháng202757 tuổi 4 tháng
Từ năm 2028 trở đi62 tuổi202857 tuổi 8 tháng
  202958 tuổi
  203058 tuổi 4 tháng
  203158 tuổi 8 tháng
  203259 tuổi
  203359 tuổi 4 tháng
  203459 tuổi 8 tháng
  Từ năm 2035 trở đi60 tuổi

 

Ngoài ra, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này cũng quy định rất rõ tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu để người lao động có thể đối chiếu.

Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan