Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Luật Bảo vệ môi trường 2005

Nội dung bài viết

Luật Bảo vệ môi trường 2005 này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường 2005 bao gồm 15 chương và 136 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Để download Luật Bảo vệ môi trường 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan