Chỉ được bán thiết bị ngụy trang ghi âm cho một số đối tượng

Nội dung bài viết

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 66/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Theo đó, cơ sở kinh doanh chỉ được bán thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình cho đối tượng được pháp luật cho phép sử dụng biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật, là:

– Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

– Cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật theo điều kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt theo Bộ luật tố tụng hình sự.

Liên quan đến trách nhiệm của cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang ghi âm, ghi hình, Nghị định số 66/2017/NĐ-CP cũng quy định:

– Chỉ sử dụng nhân viên từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy.

– Không sử dụng nhân viên là người đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử; đang được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang trong thời gian được tha tù trước thời hạN, …

Ngoài ra, Nghị định còn quy định một số nội dung sau:

  • Điều kiện về an ninh, trật tự

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định còn quy định chỉ các cơ sở kinh doanh sau đây mới được kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị: 1- Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 2- Cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; 3- Cơ sở kinh doanh không thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

  • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Nghị định nêu rõ, cơ sở kinh doanh đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu chính đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức; Thuyết minh hệ thống thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; Phương án kinh doanh (bao gồm: Phạm vi, đối tượng cung cấp, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm; phương án kỹ thuật); và Phiếu lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật, người quản lý, nhân viên kỹ thuật.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do; trường hợp cần có thêm thời gian để xem xét, thẩm định hồ sơ thì có thể kéo dài thời hạn nhưng không quá 20 ngày và phải có thông báo bằng văn bản cho cơ sở kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2017.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan