Luật Xây dựng 2003

Nội dung bài viết

Luật Xây dựng 2003 áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật Xây dựng 2003 gồm 9 chương và 123 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2004.

Để download Luật Xây dựng 2003, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan