Thắt chặt quy định hàng xách tay đối với rượu, xì gà

Nội dung bài viết

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2015/TT-BTC quy định mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, nội dung sửa đổi thắt chặt việc xách tay đối với mặt hàng rượu, xì gà. Cụ thể:

Theo Thông tư 52/2017/TT-BTC, người xuất nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu có hàng hóa phải nộp thuế: “Rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10.000.000 đồng Việt Nam”.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 120/2015/TT-BTC, việc khai báo hải quan đối với một số mặt hàng sẽ thắt chặt hơn. Đối với mặt hàng xì gà, người xuất nhập cảnh khi mang theo trên 20 điếu đã phải khai trên tờ khai hải quan thay vì 100 điếu so với quy định hiện hành.

Trường hợp mang thuốc lá sợi vượt 250 gam cũng phải khai báo thay vì 500 gam so với quy định hiện hành.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc dưới 20 độ vượt trên 2 lít phải khai báo hải quan thay vì từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc dưới 22 độ vượt trên 2 lít như quy định hiện hành.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định 04 trường hợp mang vàng phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau:

- Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;

- Người xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới đeo trên người vàng trang sức, mỹ nghệ phục vụ nhu cầu trang sức như các loại: nhẫn, dây, vòng, hoa tai, kim cài và các loại trang sức khác có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;

- Người nước ngoài được phép định cư ở Việt Nam khi nhập cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng từ 300 gam trở lên;

- Người Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ có tổng khối lượng vàng từ 300 gam trở lên.

Thông tư số 52/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan