Giảng viên ngành Y phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Nội dung bài viết

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.

Theo đó, các cơ sở đào tạo mở ngành đào tạo trình độ đại học nhóm ngành sức khỏe phải bảo đảm:

-Giảng viên môn học liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện làm cơ sở thực hành.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đảm bảo được các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên sau khi tốt nghiệp, cơ cấu trình độ giảng viên phân bổ trong mỗi ngành như sau:

- Ngành Y đa khoa: có tối thiểu 02 tiến sĩ lĩnh vực khoa học y sinh, 06 tiến sĩ lĩnh vực y học lâm sàng, 01 tiến sĩ lĩnh vực y học dự phòng (hoặc y tế công cộng).

- Ngành Răng - Hàm - Mặt: có tối thiểu 02 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 02 tiến sĩ thuộc lĩnh vực y học lâm sàng, 03 tiến sĩ thuộc lĩnh vực Răng - Hàm - Mặt, …

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2017.

Tải văn bản taị đây: Thông tư số 22.2017.TT-BGDĐT-sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan