YÊU CẦU DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG ĐỐI VỚI DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ

Nội dung bài viết

Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dãn nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Theo quyết định này, các danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm có 4 nhóm. Một là nhóm Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ. Hai là Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay. Ba là Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện. Bốn là Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy.

Việc tiến hành dán nhãn năng lượng tự nguyên đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 và bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.

Ngoài ra nhóm các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, nhóm thiết bị văn phòng và thương mại khác cũng yêu cầu dãn nhãn năng lượng bắt buộc chẳng hạn như đèn huỳnh quang compact, máy điều hòa, hoặc dán năng lượng tự nguyện chẳng hạn như máy in, máy photo copy. Đặc biệt đối với máy tính xách tay, việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 và dãn nhãn bắt buộc từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới), sẽ phải thực hiện dãn nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại 7 chỗ; thực hiện dãn nhãn năng lượng tự nguyện đối với xe ô tô con loại trên 7 đến 9 chỗ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 và xe mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019; thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô, loại trên 7 đến 9 chỗ từ ngày 1 tháng 1 năm 2018; xe mô tô, gắn máy từ 1 tháng 1 năm 2020.

Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được khuyến khích thực hiện với cả các thiết bị không thuộc danh mục quy định theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Download văn bản tại đây: Quyết định số 04//2017/QĐ-TTg

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan