Bãi bỏ một số giấy tờ trong thủ tục giải quyết BHXH

Nội dung bài viết

Đây là một trong những nội dung của phương án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, ban hành kèm theo Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 29/11/2017.

Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành kèm theo Nghị quyết 125/NQ-CP quy định:

– Thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ thai sản”: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết.

– Thủ tục “Giải quyết hưởng chế độ tử tuất”: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc bản sao Quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

– Thủ tục “Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác”: Bỏ thành phần hồ sơ là bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới, bản sao chứng minh nhân dân /hộ chiếu.

– Thủ tục “Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế” và thủ tục “Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế”: Bỏ thành phần hồ sơ giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

– Thủ tục “Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế”: Bỏ thành phần hồ sơ là giấy khai sinh; sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

Bên cạnh đó, một số tờ khai và biểu mẫu cũng được đơn giản hóa.

Nghị quyết số 125/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (tức ngày 29/11/2017).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan