Luật Quản lý thuế 2006

Nội dung bài viết

Luật Quản lý thuế 2006 quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Luật Quản lý thuế 2006 có 14 chương với 120 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2007.

Để download Luật Quản lý thuế 2006, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan