Luật Kinh doanh bất động sản 2006

Nội dung bài viết

Luật Kinh doanh bất động sản 2006 quy định về hoạt động kinh doanh bất động sản; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bất động sản và giao dịch bất động sản có liên quan đến kinh doanh bất động sản. Hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Luật Kinh doanh bất động sản 2006 bao gồm 6 chương và 81 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Để download Luật Kinh doanh bất động sản 2006, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan