Luật Hải quan 2005

Nội dung bài viết

Luật Hải quan 2005 này quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; về tổ chức và hoạt động của Hải quan.

Luật Hải quan 2005 bao gồm 8 chương và 82 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Để download Luật Hải quan 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan