Bộ luật hàng hải 2005

Nội dung bài viết

Bộ luật hàng hải 2005 này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

Bộ luật hàng hải 2005 bao gồm 18 chương và 261 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Để download Bộ luật hàng hải 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan